Články a postřehy


 • Nová kniha "Naděje"

  Představuji vám ukázku z nové knihy Nadějě.

  Nová kniha "Naděje"
 • O návratu k duši a intuici

  Tak už je to tady. Naše video ze studia Cesty k sobě pod názvem Návrat k duši a intuici

  O návratu k duši a intuici
 • Nová kniha "O moudré tmě"

  Dovoluji si nabídnout ukázku z připravované knihy o Moudré tmě.

  Nová kniha "O moudré tmě"
 • Proč mít vztah se svým vnitřním dítětem

  Vnitřní dítě...to je vaše mladší Já.V jakémkoli věku. I před minutou.... Je to bytost, která k vám vzhlíží jako k nejlepšímu příteli a ochránci. Je to vaše část, která touží po vaší lásce, objetí, podpoře a hledá u vás životní moudrost.

  Seznamte se...prosím...

  Proč mít vztah se svým vnitřním dítětem
 • O maskách, které rádi nosíme

  Jeden večer, když na oblohu posedaly zvědavé hvězdičky, aby se podívaly, co se děje dole na zemi, přišla Alenku a Petříka obejmout kamarádka moudrá tma. Alenka byla ale ten večer smutná. Ve školce se  přihodilo něco, čemu vůbec nerozuměla. Ani Petřík to neuměl vysvětlit a tak čekali na tmu, aby se jí na to zeptali. Když tma vstoupila do jejich pokoje a pohodlně se usadila na Alenčinu postel, začala Alenka své vyprávění.

  O maskách, které rádi nosíme
 • Kým jste...VÍTĚZEM NEBO PORAŽENÝM ?

  Každý z nás ma na výběr... Proč je většina lidí v roli poražených a proč tak málo lidí v roli vítězů?

  Kým jste...VÍTĚZEM NEBO PORAŽENÝM ?
 • Harcovský festival

  Srdečně vás zveme již na II. ročník veřejného harcovského festivalu, který se koná 24.2.2018 ve studiu Harcovka ve Frýdlantě nad Ostravicí.

  Harcovský festival
 • Páteční úvaha

  Proč většina lidí vidí život velmi složitě a ve složitosti hledá smysl?

  Páteční úvaha
 • Představení a nabídka knihy Kouzelné meditace a meditačního CD

  Z celého srdce bych vám ráda představila a zároveň nabídla svou knihu Kouzelné meditace a své meditační CD, které byly pokřtěny 22.12.2016 jako výsledek mé letité práce.

  Představení a nabídka knihy Kouzelné meditace a meditačního CD
 • Přemítání o životě

  Když se zeptáte lidí co si nejvíce přejí, většinou vám odpoví, že je to láska. Proč je ale tolik lidí nešťastných, osamocených a cítí se tak ztraceně?

  Přemítání o životě
 • Co je to vlastně vděčnost?

  Jak bereme život automaticky, bez vidění zázraků, které nám přináší každičký okamžik našeho života.

  Co je to vlastně vděčnost?
 • Ego

  Ego je zdrojem všech konfliktů a válek na světě. Jsou to veškeré strachy, obavy, žárlivost a jakékoli jiné negativní emoce člověka. Neustále je nespokojeno, protože nemůže dosáhnout na vše, co by chtělo.

  Ego
 • Má malá páteční úvaha

  Pohybuji se v oblasti ,,esoteriky, duchovna a alternativních směrů, už dvacet let. Mám možnost pozorovat lidi, kteří prošli mým životem ať na malou chvilinku nebo na delší čas.

  Má malá páteční úvaha
 • Zahrada života

  Představte si, že každý z nás má svou zahrádku. Vaše zahrada odráží to, jaká je vaše duše. Úroda na vaší zahrádce odráží to, jaký vztah máte sami k sobě.

  Zahrada života
 • Vděčnost

  Myslíte si, že je to jen další den ve vašem životě, ale není to jen další den, je to další den, který jste dostali. Byl vám dán. Je to dar. Je to jediný dar, který právě teď máte a jedinou vhodnou reakcí je VDĚČNOST.

  Vděčnost
 • Probuďme se uvnitř sebe

  Probuďme se !!! Neustále si vytváříme sami svůj vlastní svět a svou realitu. Vnímáte a cítíte, jak po celém světě neustále stoupá energie? Vnímáte, že se vše teď točí rychleji, že nastávají nečekané situace a změny?

  Probuďme se uvnitř sebe
 • Buďme zodpovědni sami k sobě

  Zodpovědnost sami k sobě znamená v první řadě pochopení, že jsme dospěli.

  Buďme zodpovědni sami k sobě
 • Jak jít svou životní cestou a užít si ji

  Život má daleko hlubší význam a smysl, než si většína lidí myslí a než si dokáže představit. Narodili jsme se pro něco většího, než jen žít jako by jeho scénář byl nalajnovaný a nešel změnit.

  Jak jít svou životní cestou a užít si ji
 • Kvantový záměr

  Proč většina lidí na světě nemá to, co si přeje? Vysvětlení je JEDNODUCHÉ. Protože je všechno ve své podstatě JEDNODUCHÉ a tak tomu lidé nevěří.

  Kvantový záměr
 • Úvaha o čase, který máme

  Zkuste si zavřít oči, zklidnit svou mysl a položit si otázku ,,Kolik času v životě vlastně mám,,. Může vám proběhnout vaše minulost a objevit se otázka vaší budoucnosti. Myslím ale, že budete mít zvláštní pocit z těchto myšlenek.

  Úvaha o čase, který máme
 • Vděčnost 2

  Myslíte si, že je to jen další den ve vašem životě, ale není to jen další den, je to další den, který jste dostali. Byl vám dán. Je to dar. A jedinou vhodnou reakcí na tento dar je VDĚČNOST.

  Vděčnost 2
 • Zahrada života 2

  Představte si, že každý člověk má svou zahrádku, na které si pěstuje potraviny, jejíž sazeničky dostal od svých rodičů ( myšlenky). Na zahrádce nic jiného neroste, pouze to, co je zde zasaseno.

  Zahrada života 2
 • Zákony ducha – osobní růst

  Existuje záhada, kterou mnozí nazývají Bůh a ta se projevuje jako univerzální Láska. Jako soubor zákonů, jako velký proces.

  Zákony ducha – osobní růst
 • Hledání a volba své cesty

  Když člověk pocítí nutnost, vážit si sám sebe, začíná hledat způsoby a prostředky k tomu, aby si tuto úctu zasloužil.

  Hledání a volba své cesty
 • Co svým chováním o sobě prozrazujeme

  Všechno co existuje v hmotném světě, existuje také ve světě energetickém (neviditelném). Tudíž vše, na co myslíte, co cítíte, se odráží ve vašem životě, ze kterého ostatní mohou číst.

  Co svým chováním o sobě prozrazujeme
 • Úvahy terapeuta

  V dnešní době rozvoje různých alternativních směrů a cest se za nabídkami některých koučů a terapeutů může skrývat vysoká manipulace.

  Úvahy terapeuta
 • Životní cesta je jako stoupat na Mount Everest

  Představte si, že sen každého člověka je vystoupit na Mount Everest.

  Životní cesta je jako stoupat na Mount Everest
 • O opravdovém štěstí

  Cílem lidského bytí je dojít k vnitřnímu pocitu klidu a harmonie. Jedná se o pocit dlouhodobé spokojenosti tedy štěstí, které naplňuje celou lidskou bytost.

  O opravdovém štěstí