Články a postřehy » Úvaha o čase, který máme

Zkuste si zavřít oči, zklidnit svou mysl a položit si otázku ,,Kolik času v životě vlastně mám,,. Může vám proběhnout vaše minulost a objevit se otázka vaší budoucnosti. Myslím ale, že budete mít zvláštní pocit z těchto myšlenek.

Úvaha o čase, který máme

A přitom odpověď je velmi jednoduchá a naprosto přepravratná v dalších úvahách.

Čas, který všichni máme je pouze Tady a Teď, právě v tuto chvíli. Žádný jiný čas nemáme.

Minulost a budoucnost neexistují. Jsou to časy, které nežijeme, které byly a které budou, takže nejsou.

Ať je naše minulost jakákoli, všichni z ní máme zkušenosti. Většinou tyto prožitky vnímáme jako nepříjemné okamžiky , na mnohé chceme zapomenout. Snažíme se je nevidět a chovat se, jakoby nikdy nebyly. Můžeme se za mnohé chyby stydět a uklidit je do bezpečí nevědomí a vytvořit si tak iluzorní čistý štít. V podstatě se tak chovají děti. Zakryjí si oči a dělají, že nejsou vidět.

Můžeme schovávat bolest a ublížení, které jsou jako jed a i když nejde vidět, stále nám otravuje tělo, mysl i naši duši. Cítíme se nespokojení, přitahujeme situace, s kterými naše myšlenková energie rezonuje. A zase se cítíme nespokojeni.

Pokud se takto stavíme ke své minulosti, tak jsme stále dětmi, i když jsme v dospělém věku.

Nepřijímáme zodpovědnost za svůj život a hrajeme si jako děti na někoho, kdo nám alespoň trošku vyhovuje.

Ale minulost dává těm, kteří chtějí být dospělými a kteří ví, že již dětmi nejsou, skvělé dary.

Je to moudrost, citlivost, vnímavost, vyzrálost.......

Dospělí lidé se za své chyby nestydí, protože ví, že v danou chvíli dělají vždy to nejlepší co umí.

Umí se z chyb poučit a svou zkušenost dávat dál jako moudrou radu, ale s respektem, že každý si s tou informací bude nakládat podle své úvahy.

Dospělí lidé díky zkušenostem posouvají své hranice, navyšují svou vlastní hodnotu, poznávají více a více svou cenu, naslouchají svým pocitům a vyvíjí se.

Toto vše nabízí minulost. Čas, který už není, který nežijeme, ale který nám přinesl informace potřebné pro Tady a Teď.

V tuto chvíli se můžeme rozhodnout, že chceme změnit to, co nám nevyhovuje. Protože, pokud nejsme v životě v nějaké oblasti spokojeni, znamená to, že naše myšlenky nejsou vhodné a je potřeba je obměnit.

A tyto změny můžeme začít dělat právě Teď. Od této chvíle můžeme začít měnit náš život podle toho, jaký ho chceme mít.

Vždy, když nám něco nevyhovuje, tak to můžeme změnit. Dospělí lidé to ví a dělají to. Když dospělé děti tvrdí, že to nejde, tak to změnit nechtějí a stávající stav jim vyhovuje.

Znáte to, když se chce, všechno jde.....

Uvědomte si, že čas, který máte, tedy čas Tady a Teď, je jen váš čas. Nepatří nikomu jinému pouze vám. Vy rozhodujete, jak s ním naložíte. Zda budete žít jen v iluzích času minulosti nebo budoucnosti, zda ho budete věnovat jiným lidem a nebo si ho užijete vy.

Ale nikdo vám váš čas nikdy nevrátí.

Dobře se svým časem hospodařte, rozvážně s ním nakládejte a moudře darujte. Třeba hlavně sobě.

S láskou Renát