Články a postřehy » Vděčnost 2

Myslíte si, že je to jen další den ve vašem životě, ale není to jen další den, je to další den, který jste dostali. Byl vám dán. Je to dar. A jedinou vhodnou reakcí na tento dar je VDĚČNOST.

Vděčnost 2

Pokud si uvědomíte co jste dostali a naučíte se žít ho tak,

jako by to byl první a poslední den Vašeho života, pak tento

den nádherně prožijete.

Ráno, když se probudíte, poděkujte za nový den, který Vás

vítá.

Za postel, na které mohlo celou noc odpočívat Vaše tělo.

Za polštář, na kterém mohla hlava lehce spočinout.

Poděkujte za peřinu, která Vás celou noc zahřívala a dávala

pocit bezpečí.

Poděkujte svému tělu, že ho máte, za své ruce, které se

mohou dotýkat, objímat a hladit.

Poděkujte za své nohy, které Vás mohou dovést do míst

vzbuzující údiv, krásu, radost i pokoru. Poděkujte za to, že

Vaše oči mohou spatřit nádheru světa, vidět milované lidi a

číst v jejich očích.

Poděkujte za to, že se ve Vašem životě můžete rozhodovat jen

sami za sebe a tak, jak Vám to vyhovuje.

Za to, že můžete dělat to, co Vás baví, co Vás uspokojuje, co

Vám přináší radost a vnitřní bohatství.

Poděkujte za všechny zkušenosti, které jste v životě dostali a

za poučení, které z nich vyplývají.

Poděkujte za uvědomění si hlubokého smyslu života.

Poděkujte lidem kolem Vás za to, že Vám díky svému

chování ukazují Vaše kladné i záporné vlastnosti.

Poděkujte za lásku, kterou jste dostali a dostáváte. Za to, že

jste milováni, že je Vám nasloucháno a že máte vedle sebe

opravdové přátele.

Poděkujte za jídlo, které můžete jíst a vychutnávat si ho, za

vodu, že nemusíte pociťovat, co je žízeň.

Poděkujte za nádhernou přírodu, která nám dává bohatství,

láskyplnou energií, klid a haronii.

Poděkujte za život, který máte. A to s hlubokou úctou a

pokorou.

Zhluboka se nadechntěte a vydechntěte a jste opět TADY A TEĎ.