Články a postřehy » Co svým chováním o sobě prozrazujeme

Všechno co existuje v hmotném světě, existuje také ve světě energetickém (neviditelném). Tudíž vše, na co myslíte, co cítíte, se odráží ve vašem životě, ze kterého ostatní mohou číst.

Co svým chováním o sobě prozrazujeme

Ať se snažíte navenek působit jinak, než jsou vaše vnitřní pocity a myšlenky, stejně se váš vnitřní svět vždy projeví.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Když se podíváte lidem do očí, lze z nich krásně číst. Vycítíte, zda jde z nich čistota, či strach. Vycítíte, zda jsou upřímne, citlivé nebo bojácné. Utrpné či trpitelské.

Podle pohledu a jeho síle poznáte jak silně se cítí daný člověk vedle vás. Zda dokáže vydržet váš pohled přímo do očí nebo pohledem uhne. Skrze přímý pohled do očí vznikne velmi silné napojení, které vás pustí do duše toho druhého. Vznikne vztah, který je byť na chvíli velmi silný.

Podle očí poznáte, který člověk je ve svém životě spokojený a který není. Úzké oči mohou mluvit o manipulaci nebo o ochraně před vstupem do nitra, Velké oči mohou znamenat naivitu, čistotu a velkou citlivost.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Podle toho, jak se staví lidé k věcem, kterými se obklopují, poznáte, jak silné mají ego a jak se cítí uvnitř sebe.
Pokud jim hodně záleží na nějaké věci nebo postoji,znamená to, že se s ní ztotožňují a potřebují se v ní světu ukázat, aby byli vidět.

Muži to většinou řeší přes auta, hodinky, sport, úspěch, finance a ženy přes dokonalou postavu, oblečení, kosmetiku, sport či iluzi ideální rodiny.

Je v naprostém pořádku mít hmotné věci ve svém životě, ale v případě ega se jedná o věci, na kterých mi záleží více, než na ostatních.

Když lidem na něčem záleží, co bude více vidět, znamená to, že si toho mají ostatní lidé všimnout a hlavně toho, komu daná věc patří. Je to informace, že daný člověk se ztotožnil s hmotnou věcí. Takovou sobě totiž přikládá cenu.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Nejedná se však jen o věci, ale také o to, jak se daný člověk projevuje. O čem mluví a jak mluví.

Pokud lidé o ostatních hovoří kriticky, pomlouvají, shazují je, tak je to informace - tak se cítím já....
Když ve svém životě podvádí, ukazují tím, že nemají úctu k sobě ani k ostatním lidem. A budou ukazovat právě na ty, kteří podvádějí.
Pokud někdo stále srší vtipem a všechny kolem sebe baví, skrývá v sobě osamocení a smutek.

Jak se chovám k ostatním, tak se chovám na prvním místě k sobě.
Podle sebe, soudím tebe.
Kdo jak mluví o ostatních, mluví hlavně o sobě.

Pokud se člověk k ostatním chová hezky, s láskou, úctou, tak se setkáváme s člověkem zdravého sebevědomí. Tento člověk je silná osobnost, svobodomyslná a tolerantní s úctou k ostatním.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Člověk mluví ve svém životě vždy o tom, na co myslí a co ho zajímá.

Když bude mluvit o oblečení, řeší stránku odívání.
Když bude mluvit o zdravé výživě, víte že je tato oblast pro něj v danou chvíli velmi důležitá.
Když bude mluvit o tom, jak neřeší peníze, budete vědět, že ho peníze trápí.
Když bude mluvit stále o sexu, má v této oblasti problém.
Když bude sebe stále vychvalovat, cítí se méněcenný.
Když bude hovořit o tom jak je šťastný, potřebuje sebe a ostatní o tom přesvědčit, protože se tak necítí.
Když bude někdo kritizovat ostatní jak vypadají je nespokojený se svým vzhledem.
Atd.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Těchto informací se hodně nachází na sociálních sítích jako je například facebook.

Kolik iluzí se tam nachází a kolik zajímavých informací o daných lidech.

Ten, kdo potřebuje ukazovat svá selfí, potřebuje se zviditelnit.Potřebuje iluzi, které nabízejí laiky a komentáře......

Kdo sdílí příspěvky, ve kterém je humor, ale který jednu stranu se smíchem shazuje, ukazuje to na člověka, který se vnitřně sám ponižuje.

Ten, kdo potřebuje mluvit o tom co dělá a jak se cítí, se potřebuje o tyto infomrace podělit s ostatními, i s těmi, které nezná.
Potřebuje kontakt, protože se cítí osaměle.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Na sdílených odkazech cítíte téma, které řeší daný člověk a která jsou pro ně důležitá

Ženy posílající poselství o ženskosti, řeší ženskost a potřebují ji posílit.

Ti, kteří řeší vztahy, budou sdílet vztahy.

Ti, kteří hledají moudrost, budou sdílet životní moudra.

Ti, kžeří řeší nespravedlivost a bolest světa, budou sdílet tyto komentáře.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Poznali jste se v některém z bodů? Vyvolala některá slova ve vás emoci?
Věřte, že jste se v danou chvíli zahlédli.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Svět je úžasné zrcadlo, ve kterém se všichni můžeme shlédnout.
Dívejte se očima i srdcem a život bude stále pro vás zajímavý.

------------------------------------------------------------------------------------------------

S láskou, Renát.

Kéž jsou všechny bytosti šťastny!!!!!