Články a postřehy » Úvahy terapeuta

V dnešní době rozvoje různých alternativních směrů a cest se za nabídkami některých koučů a terapeutů může skrývat vysoká manipulace.

Úvahy terapeuta

Sliby typu, pomůžeme všem kdo příjde a výsledky jsou okamžité, považuji za velkou nepravdivou iluzi.

Ze své zkušenosti vím, že opravdu je jen pár jedinců, kteří touží po poznání a po změně svého
života a vše pro to udělají. Cítím povinnost hned na začátku povědět klientovi, že ze své osobní
zkušenosti vím, že změny vyžadují každodenní práci, informace je potřeba transformovat
do života, je potřeba velké pokory a trpělivosti. Změny nemohou přijít ze dne na den,
ale pokud je snaha, trpělivost a víra, tak se výsledek dostaví určitě.

Není podle mne terapie, která by udělala z nespokojeného člověka šťastného a přeměnila nízkou
sebeúctu ve zdravé sebevědomí...

To umí jen a jen daný člověk, kterého se změny týkají.
Terapeut může otevřít dveře k tomu, aby jimi klient mohl projít a najít sám sebe a své štěstí.

Terapeuti nemají právo dělat více, než ukázat směr a nabídnout možnosti. Nemají právo vstupovat do svobodného prostoru klienta. Je to úcta k člověku, který přišel pro radu a pomoc.

Klienti jsou velmi často zkoušeni, jak si stojí za svou prací. Hodně často slýchávám, že po měsíci práce mi klient oznámí, že je jinde, než všichni ostatní, že už zná svou cenu, má úctu sám k sobě a zdravé sebevědomí. Opatrně je upozorním, že tomu ještě tak není, ať jsou trpěliví a pokračují ve své práci. Většinou je jejich reakce na mé názory taková, že nemám pravdu, že oni už jsou opravdu jinde. Za krátký čas příjde test, kde se potvrdí, jak byli naivní a opět začínají i s pocitem viny, i když s novou zkušeností posilovat svou sebelásku.

V prověrkách pokory a vývoje daného člověka často vystupuje Ego, které v danou chvíli přebírá moc a může dojít i k agresivnímu postoji klient k terapeutovi, který mu trpělivě ukazuje cestu. Zde často dochází i ke konci spolupráce. Klient odchází hledat dalšího ,,chápajícího,, terapeuta.
Vyhledá většinou takového, který slíbí, že mu pomůže svými schopnostmi, aniž by jeho pomoc vyžadovala hlavně práci klienta.
Klient je spokojený s tím pravým chápajícím člověkem. Ale štěstí a sebedůvěra nějak nepřichází...

Proto, jak píši, je opravdu velmi málo lidí, kteří dokáží udělat svůj život spokojeným podle svých představ. Pochopí, že musí změnit své myšlení a svůj postoj k sobě. Najít úctu a důvěru k sobě samým. Že nikdo za ně tuto práci neudělá.
A tito lidé se pak stávají úspěšnými, spokojenými a laskavými.

Kéž mezi ně patříte i vy!

S láskou, RenátKéž jsou všechny bytosti šťastny!!!!