Články a postřehy » Životní cesta je jako stoupat na Mount Everest

Představte si, že sen každého člověka je vystoupit na Mount Everest.

Životní cesta je jako stoupat na Mount Everest

Tato hora je cílem životní cesty, kde každičký krok vedoucí k vrcholu je nová zkušenost, moudrost, uvědomování si sebe sama a hledání svých vlastních hodnot.

Lidé touží po zdolání této hory. Každý v tom vidí svůj smysl, svůj životní úkol a tak se všichni vydávají zdolat tuto výzvu.

Přicházejí do prvního tábora, kde se všichni na nějaký čas usadí. Občas se podívají na horu jak je majestátná, silná, pevná. Je největší ze všech.. Je úžasná.....

Za nějaký čas se lidé rozhodují kdo se vydá dál. Většina lidí zůstává v základním táboře, protože je to jednoduché, bez zodpovědnosti, bez námahy, nemusí nic řešit, jen žít život v podmínkách, které znají, které jim dávají jistotu, i když by se někteří rádi vydali výš......
Povzbuzují odvážlivce a velmi rádi jim radí, jak a co mají v danou chvíli dělat, aby cíl dosáhli.

Ale přesto se velká skupina lidí vydává dál do druhého tábora, kde se na nějaký čas usídlí. Mají za sebou již nějaké zkušenosti z této cesty, která začíná vyžadovat trochu námahy i bolesti. Prožili už různé změny počasí, překážky a dozvěděli se také něco o svých spolucestovatelích. Ale i zde se rozdhodne zůstat velká skupinka lidí.

Další z nich se vydávají do tábora třetího.
Cesta je těžší a těžší, podmínky jsou nevyzpytatelné a hodně lidí zažívá i těžké fyzické újmy. Někteří se vracejí zpět, protože jejich vůle je slabá a raději budou v podmínkách, které znají, i když jim úplně nevyhovují. Budou se dívat na horu a snít o tom, že by tam chtěli být.
Podmínky jsou každou chvíli jiné. Jednou jsou tvrdé a nekompromisní, jindy zase úžasné, až dech beroucí. Na druhou stranu se lidé zocelují, utváření si nové hodnoty, začínají vidět ostatní jací skutečně jsou, utřizují si své myšlenky, začínají poznávat skutečně sami sebe a své schopnosti.

Teď už je cesta jen strmě nahoru. Cesta je v tuto chvíli velmi zajímavá. Vyžaduje ty nejsilnější a nejodvážnější jedince. Zde se testuje opravdový charakter lidí a důvěra v přátelství a v sebe.
Jen pár jedinců stoupá nahoru. A i na této cestě jsou lidé, kteří nemají odvahu ani sílu jít dál. Vnímají ale to, čeho již dosáhli. Uvědomují si darů, které cestou získali. A i tento výhled, tento cíl jim stačí na to, aby žili hodnotný a láskyplný život.

Na cestě vzhůru už jde jen pár jedinců. Vyžaduje se od nich velké úsilí, trpělivost, pokora a vzájemná důvěra. Ale na druhou stranu se jim naskýtají úžasné pohledy, nejvěřitelné přírodní úkazy a zázraky, které nikdo, kdo je níže nevidí a nikdy neuvidí. Ta cesta stojí za to. Odměnou je nadhled a hluboká pokora. Jaké cennosti se nacházejí na této cestě, jaké dary je možno dostat.....????
To ví jen ten, kdo se rozhodl svého cíle dosáhnout.

Jen pár jedinců dokáže díky své síle, odvaze, touze, trpělivosti a pokoře dosáhnout v životě toho, po čem touží. Cestou přemění hodněkrát své myšlenky, své hodnoty. Najdou se zde opravdoví přátelé, kterým lze bezpodmínečně důvěřovat.
Byť je tato cesta náročná a vyžaduje maximální víru a oddanost, odměnou je sebeláska a úcta k sobě, otevření se laskavosti a soucitu.

A ti, kteří zůstali v základním táboře zůstávají se svými iluzemi štěstí a spokojenosti v chudobném citovém světě, ve kterém opravdové štěstí není.Kde se nacházíte vy?????Kéž jsou všechny bytosti šťastny!!!!!!!