Články a postřehy » O opravdovém štěstí

Cílem lidského bytí je dojít k vnitřnímu pocitu klidu a harmonie. Jedná se o pocit dlouhodobé spokojenosti tedy štěstí, které naplňuje celou lidskou bytost.

O opravdovém štěstí

Jakákoli euforie štěstí nebo nespokojenosti je pod vlivem ega.
Je to pouhá iluze. Je proměnlivá, emoční a v konečném důsledku se projevuje jako
hluboká nespokojenost a zklamání.
                                                        
Iluze štěstí nebo neštěstí je ovlivněna okolním světem. Lidmi, věcmi, událostmi, prostorem kolem nás.

Štěstí je vnitřním prožitkem.

Ke stavu vnitřní dlouhodobé spokojenosti může dojít každý z nás. Je ale potřeba se na sebe zaměřit. Uvědomit si, že život je o nás samotných. Každý má ve své moci ovlivnit své myšlenky, své pocity i emoce. Je potřeba naslouchat sobě prostřednictvím meditace, tzn. zklidnění mysli.
Naplnit své srdce bezpodmínečnou láskou a vše kolem sebe vnímat s úctou a pokorou.
Respektovat život, který plyne podle svých pravidel a vše přijímat tak jak je a snažit se žít tím nejlepším způsobem jaký je možno žít.

Pokud cítíme, že jsme v euforii štěstí, když nás někdo má rád, měli bychom být obezřetní a tento pocit zavnímat a zamyslet se nad ním.
Dostáváme informaci, že naše nitro potřebuje lásku někoho jiného, aby se cítilo dobře.
Jde o závislost na ostatních lidech.
Je to opět stav iluzorní, který se může během krátké chvíle změnit na stav neštěstí a trápení.
Jde o nenaplněné nitro svou sebeláskou, kterou potřebujeme nahradit.
Je to ovšem nešťastný způsob.

Pokud máme nitro naplněné svou láskou, vážíme si lásky jiných  lidí a ctíme ji.
Cítíme, že svou lásku chceme ještě více dávat, být laskavější a soucitnější.
Že láska, kterou máme kolem sebe nám pocit naplnění dokáže umocnit, ale nemůže nám ji vzít.

I věci, události i prostor kolem nás májí na nás stejný vliv.
Pokud jim dáme větší význam, než mají, ovlivní nás a budeme pocitově na nich závislí.

Nejšťastnější jsou lidé, kteří jsou bohatí ve svém nitru, jsou naplněni láskou k sobě a tím
i k ostatním. Vyzařují spokojenost a harmonii. Jsou to nejbohatší lidé na světě.

Kéž k nim patříte i vy.

S láskou Renát.