Články a postřehy » Kým jste...VÍTĚZEM NEBO PORAŽENÝM ?

Každý z nás ma na výběr... Proč je většina lidí v roli poražených a proč tak málo lidí v roli vítězů?

Kým jste...VÍTĚZEM NEBO PORAŽENÝM ?

Žijeme v komunitě zvané rodina, kde jako děti sledujeme jak se dospělí chovají v životních situacích.Vnímáme jejich vztah k sobě, ke světu, k nám.

Vnímáme jak řeší problémy. Sledujeme zda zaujímají pozici oběti nebo hledají řešení v každé situaci.

Už v šesti letech máme ujasněné podle jakých vzorců budeme žít celý svůj život.

Když si uvědomíme, že žijeme život podle scénáře svých předků, můžeme jej změnit, pokud budeme chtít.

Poražení si mohou tuto situaci uvědomit, ale už s touto situací nic neudělají. Omluví si svou nespokojenost tím, že je jim to tak dané. Že nejsou na tom tak špatně. Že více v životě nepotřebují, že jsou na tom jiní hůř. Že by mohlo být hůř. Vždy naleznou tisíce důvodů, proč zůstanou v pocitech nespokojenosti. Nakonec uvěří svému egu, že spokojeni jsou, ale uvnitř sebe cítí opak.

Jakákoli změna v nich vyvolává pocit strachu. Takže pro jistotu známého zůstávají ve svých čtyřech zdech, které jsou iluzorním bezpečím a tak mohou dožívat do konce svého života.

Vítěz žije jako svobodná bytost. Ví co chce a jde si za tím. Zná svou cenu. Má úctu k sobě.

Je zodpovědný za svůj život a taky se tak staví ke všem situacím ve svém životě. Nikomu nedává vinu za to, co se mu děje, ale každou situaci bere jako zkušenost, která ho posouvá a díky které se stává moudřejším. Nežije ve zdech iluze bezpečí. Chce žít v otevřeném prostoru plného výzev a změn. Ví, že strach je jen informace, aby byl obezřetný a že větší moc strach nemá.

Obklouje se lidmi, kteří ho motivují, má vysoký morální kodex a své hodnoty, kterým je věrný.

Není v roli oběti, protože tato pozice by mu vzala sílu rozhodování a zodpovědnosti.

Studuje význam svého života, prožívá ho a hledá hlubší významy. Ví, že nic není takové, jak je vidět.

Už víte, v jaké roli se nacházíte?

Vše máte ve svých rukách. Není ovšem jednoduché být vítězem, protože to vyžaduje velkou sílu, odvahu a přijmout časté změny.

Vítězi mohou být jen ti vnitřně nejsilnější.

Ale...vítězem můžete být i vy.

Kéž jsou všechny bytosti štastné!

S láskou Renáta.