Články a postřehy » Proč mít vztah se svým vnitřním dítětem

Vnitřní dítě...to je vaše mladší Já.V jakémkoli věku. I před minutou.... Je to bytost, která k vám vzhlíží jako k nejlepšímu příteli a ochránci. Je to vaše část, která touží po vaší lásce, objetí, podpoře a hledá u vás životní moudrost.

Seznamte se...prosím...

Proč mít vztah se svým vnitřním dítětem

Celý život si sebou nosíme úžasnou část sebe sama. Vnitřní dítě.

Známe ho, žije s námi celý život a my s ním.

Je na nás závislé. Ale často žije bez nás.

Proč žije bez nás?

Protože na něj zapomínáme. Neuvědomujeme si, že ho máme stále uvnitř sebe.

A přesto...trpělivě...stále...doufá. Hovoří k nám, prosí o naší pozornost.

Jak mluví???

Vnitřní dítě je přímo napojeno na naši duši. Mluví jazykem duše. A to nejčastěji vnitřní dítě ve věku do 6 let.

Takže jak hovoří? Skrze naše pocity a emoce.

Když vám někdo ubližuje, ubližuje nejprve vašemu vnitřnímu dítěti, které cítí vaše současné pocity a emoce.

Je smutné, pláče, zlobí se, vnímá odmítnutí, cítí bolest, křivdu, ponížení...

Vy jako dospělí lidé se většinou zachováte tak, že tyto emoce potlačíte, aby je nikdo neviděl, v prvé řadě ale vy. Neuvědomujete si, že k vám v tuto chvíli hovoží malé Já.Vnitřní dítě touží po uznání těchto pocitů.

Co byste udělali, kdyby někdo ubližoval vašemu dítěti a vy uviděli v jeho očích bolest a smutek? Pokud máte srdce na správném místě, tak určitě přiskočíte a přitisknete dítě k sobě, obejmete ho ve svém náručí, utěšíte ho a dáte mu pocit bezpečí a ochrany.

Přesně to, potřebuje vaše vnitřní dítě. Obejmout, pohladit, dát mu sílu, že vše zvládne a důvěru, že jste s ním a vždy budete při něm.

Člověk může být šťastný , pokud má láskyplný vztah se svým vnitřním dítětem, které se cítí vámi milované, přijaté a v bezpečí.

Nabízím tímto terapie Uzdravení vnitřního dítěte.

Tyto originální terapie jsou založeny na navázáni vztahu s vnitním dítětem, komunikaci s ním a k uzdravení.

Po terapii dochází k hlubokému prožitku, procítění lásky k sobě a nalezení vnitřní síly. Dochází k uvědomění, že všechny pocity a emoce procházejí přes vnitřní dítě a mé dospělé já ho umí ochránit a tak si prohlubuji svou důvěru k sobě a úctu. Také dochází k poznání své ceny a své vlastní hodnoty.

Renáta Kutáčová www.pochopenizivota.cz

Kéž jsou všechny vnitřní děti šťastné!