Články a postřehy » Buďme zodpovědni sami k sobě

Zodpovědnost sami k sobě znamená v první řadě pochopení, že jsme dospěli.

Buďme zodpovědni sami k sobě

Dospět, vyžaduje velmi silnou dávku vyzrálosti a odvahy.

Dospělost znamená, že se vzdávám iluzorní ochrany od ostatních.

Dospělost znamená obrovskou touhu být duševně svobodný.

Dospělost v sobě nese zodpovědnost za svůj život (zdraví, bohatství, vztahy)

Dospělost v sobě nese odvahu jít cestou, po které toužím jít.

Dospělost znamená, že si vyslechnu rady ostatních, ale zachovám se podle toho, jak to cítím já.

Dospělost znamená vybírat si s kým chci trávit svůj čas.

Dospělost znamená mít odvahu vyjadřovat své názory.

Dospělost znamená milovat čas jen pro sebe.

Dospělost znamená prožívat každičkou minutu pro sebe tím nejlepším způsobem.

Dospělost znamená znát svou hodnotu.

Dospělost znamená mít odvahu a strach přijímat jen jako informaci.

Dospělost znamená milovat sebe.

Dospělost znamená cítit úctu a víru sám v sebe.

Dospělost znamená pochopení svého života, jeho smyslu a jeho cesty.

Dospělost znamená pochopení, že jsme všichni v Jednotě a že i já nesu podíl

na tom, jaký je Svět.

Dospělost znamená, že si uvědomuji své myšlenky a tvořím je ku prospěchu

sebe i všeho kolem sebe.

Dospělost znamená mít zdravé SEBEVĚDOMÍ .

Jedině Dospělí lidé mohou ovlivnit život ostatních tak, abych jim ukázali, jak být Dospělým, jak žít v lásce a spokojenosti.

S láskou, Renát

Ať jsou všechny bytosti šťastné!!!!!