Články a postřehy » Jak jít svou životní cestou a užít si ji

Život má daleko hlubší význam a smysl, než si většína lidí myslí a než si dokáže představit. Narodili jsme se pro něco většího, než jen žít jako by jeho scénář byl nalajnovaný a nešel změnit.

Jak jít svou životní cestou a užít si ji

Život je změna, život je energie, život je nabídka, život ….to jsou

možnosti.

Život je růst, je to moudrost, je to uvědomění, je to cesta....

Abychom život vnímali jako cestu, kterou můžeme procházet

s vírou, důvěrou, pochopením a láskou, je potřeba být otevřeni

a vidět propojenost se vším co existuje.

Je potřeba rozumět zákonům, které nejdou vidět, ale přesto existují.

Je potřeba rozumět sobě, svým emocím, svým pocitům, svým myšlenkám.

Je potřeba umět změnit to, co nám nevyhovuje, co nám bere energii, co již nepotřebujeme.

Je potřeba umět naslouchat co je pro nás dobré, uvědomit si svou

životní cestu, svůj plán, pro který jsme se narodili.

Každý z nás má svou cestu jinou, tudíž nemůžeme nikoho soudit, že žije jinak než my. Vše v našem životě má svůj důvod a a to co vidíme, nikdy takové, jak vidíme.

Abychom pochopili, proč se věci dějí tak jak se ději, je potřeba vidět věci do hloubky, podívat se pod povrch.

Nesuďme knihu podle obalu, ale podle obsahu. Tak jako nesuďme

ostatní lidi, když neznáme celý jejich příběh.

Když chceme jít svou životní cestou a vidět co se kolem nás děje,

potřebujeme mít oči otevřené, vnímat všemi smysly a dovolit si vše

procítit celou svou bytostí.

Je potřeba nehrbit se. Jít s hlavou vzpřímenou a nebát se, že uvidím i to, co si mi líbit nebude.Je to jen informace, že v našem hmotném životě je vše duální a proto je vše tak barevné a v takové nabídce.

Můžeme pochopit že to, co se nám nelíbí je jen pohled na danou věc či situaci, kterou mohu vždy změnit.

Vždy můžeme změnit svůj způsob myšlení na situace, které prožíváme.

Je v životě spousta situací, které nemůžeme ovlivnit, ale můžeme ovlivnit, jak na tyto situace budeme reagovat.

Uvědomit si, že životní situace nejsou překážky, ale že jsou výzvou.

Výzvou, zažít něco nového, dostat novou informaci, pochopit to,

co jsme dosud nepochopili, rozšířit svou moudrost a uvědomění.

Abychom mohli jít svou vlastní cestou, je potřeba vědět kam chceme jít. Znát směr naší cesty.

Odpověď na to, kam to bude je na každém z nás.

Jen my sami víme co chceme, po čem toužíme, jak chceme žít, co prožít a co je našimi prioritami.

Naše duše ví naprosto jistě, proč jsme tady a jaký plán jsme si pro sebe vytvořili.

Když chceme, aby se k nám lidé na naší životní cestě chovali s úctou, je potřeba znát svou cenu a pod ní nikdy nejít.

Vědět kým jsme, ale né egoisticky, ale znát svou pravou podstatu.

Když známe svou cenu, máme k sobě sebeúctu, která je velmi důležítá pro dosažení toho, po čem toužíme.

Jen člověk, který se hrbí se stává pro ostatní nezajímavý,neviditelný a ostatní k němu necítí úctu.

Je to proto, že nezná svou cenu, nemá k sobě sebeúctu a tak ani ostatní ho jinak nevnímají.

Je potřeba si uvědomit, že minulost neexistuje, je to jen časový prostor, který už byl a již neexistuje.

Z minulosti nám vystupují vzpomínky a k nim vztahující se emoce, které jsou většinou bolestivé.

Díky emocem si můžeme uvědomit, že určité životní situace prožité v minulosti nemáme vyřešeny, že jsme si neodpustili, že cítíme vinu a že jsme je nepřijali.

Emoce jsou důležité pouze jako informace k dořešení minulých bolestných zážitků.

Je potřeba si uvědomit, že pokud máme emoce, jsme v zajetí Ega, které se krmí naší emoční energíí.

Myšlenky žijící v minulosti nám krásně ukazují, že jsme ovládání Egem.

Je potřeba si uvědomit, že dělat v životě chyby je úžasná zkušenost. Získáváme ponaučení, porozumíme více sami sobě.

Díky chybám se o sobě dozvíme čím nejsme a uvědomíme si čím jsme.

Berme všechny situace, které nám přicházejí do života jako výzvy k dalšímu kroku ve svém životě. Jsou to možnosti prožít nové začátky, další zkušenosti posilující naše uvědomění.

Když zažijeme pád v určitých životních situacích, vstaňme co nejrychleji, abychom mohli jít opět ke svému životnímu cíli.

Je potřeba si uvědomit, že strach může být pro nás užitečný jako informace, abychom byli obezřetní. To je vše, k čemu nám strach slouží.

Jinak je strach pouze iluzí, kterou si vytváří opět naše Ego, aby nás drželo v zajetí klamu a iluzí.

Strach vzniká pouze z budoucnosti, která neexistuje tak jako minulost.

Budoucnost si vytváříme na základě našich myšlenek, vytvořených Tady a Teď.

Je potřeba si uvědomit, že každé setkání je pro nás darem. Každý člověk nám může ukázat to, kým jsme.Vše funguje na principu zrcadel. Co vidím na druhých, to je mé. Jak se chovám k druhým, chovám se především sám k sobě.

Je potřeba pochopit, že náš život máme takový, jaký si ho svými myšlenkami tvoříme.

Ať je dobrý nebo špatný z našeho pohledu, je to pouze náš výtvor.

Abychom byli se svým výtvorem spokojeni, je potřeba být zodpovědnými dospělými, kteří berou zodpovědnost za svůj život, cítí se svobodni a věří sami sobě.

Je potřeba nechovat se jako děti, které viní za svou nespokojenost lidi kolem sebe a cítí se jako oběti.

Život je úžasný, když ho vnímáme s jeho možnostmi, dary, bohatstvím, když jsme probuzeni a vědomí.

S láskou, Renát.