Meditace

Termíny meditací od 17.01. 2019:

Každých lichý týden v 18:30 hodin.

Rezervace místa nutná!

Objednávky na renatakutacova@seznam.cz nebo mobil: +420603582168

Příspěvek: 100,-

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Meditace je uvolnění, které jen otevírá dveře k úžasným možnostem. Lidé se mne ptají, zda se to dá naučit.

Dá, tak jako všechno. Pochopitelně, že u mnoha lidí do toho může mluvit ego, které bude proti meditacím, proti uvolnění a zklidnění. To je naprosto přirozené. Ale nenechte se zmást. Meditovat umí každý. Je to o trpělivosti a víře, že to dokážete.

Na začátku každé meditace je zklidnění. Pokud neumíte ještě meditovat, stačí se nějaký čas věnovat pouze uvolnění těla a jeho pozorování. Čas relaxace se bude prodlužovat a pak už mohou vstupovat jednotlivá témata meditací. Také je pravděpodobné, že mysl bude chtít být aktivní a i přesto, že se uvolníte, tak vám naskočí myšleny, které vás budou chtít od meditace odvést. To vůbec nevadí. Pokud si tento stav uvědomíte, stačí se opět soustředit na relaxaci a vrátit se zpátky do vitřního klidu.

Doporučuji hned na začátku si mentálně dovolit užít si danou meditaci. Dovolit si tento čas, který je jen pro vás a o vás. Odložit všechny úkoly a starosti, které na vás za dveřmi určitě počkají a čas, který si určíte pro sebe mít opravdu jen pro sebe.

 

 

Meditace na pročištění čaker s afirmacemi

Ležíš pohodlně, oči máš zavřené a tvůj dech je klidný a hluboký se svým

vlastním rytmem.

Zaposlouchej se do něj a chvíli pozoruj zvuk svého dechu. Vnímáš, ja přichází

přes tvénosní dírky a dostává se ke

každé buňce ve tvém těle. Cítíš i teplo svého dechu. Poslouchej svůj nádech i výdech.

Představ si světelný paprsek, který prochází temenem hlavy, pomalu přes celé

tvé tělo do nohou a s výdechemse spojuje se Zemí. Postupuje dál až do jádra Země,

které je žijící, dýchající a pulzující. Jeho barva je jasně červená, vyzařuje z něj

velmi silná aktivní energie.

Jsi v napojení s energií jádra země a tuto energii si s nádechem vytáhni přes své nohy,

celým tělem až do hlavy a s výdechem ji opět vrať přes své tělo

zpět do Zěme. Znovu se nadechni a vyháhni si ještě jednou tuto energii celým svým tělem

až do hlavy a s výdechej ji opět vrať přes své tělo

zpět do Zěme.

Nyní si představ svou první čakru, která je energeticky propojena s jádrem Země.

Nechej tutoaktivní energii, aby první čakru pročistila a

zharmonizovala. Dýcháš si klidně, ale hluboce. Vnímáš, jak se tvá první čakra otevírá,

čistí a aktivuje. Můžeš cítit i teplo.

Dýcháš klidně a vnímáš svůj nádech i výdech.

Ve své mysli si zopakuj tyto afirmace:

Vše v mém životě je naprosto v pořádku

Vždy bude o mne dokonale postaráno.

Můj život je tvořen mými myšlenkami.

Ve své mysli si představ svou druhou čakru, která je v oblasti podbřišku a kříží.

Přes tvůj podbřišek prochází silná oranžová energie, která prozařuje i oblast páteře.

S každým tvým nádechej je tato energie silnější a silnější. Cítíš, jak se celá tato oblast

prohřívá a uvolňuje v sobě bloky, které se týkají tvého vztahu k sobě.

Vnímej, jak se tvá druhá čakra otevírá, čistí a aktivuje. Dýchej a nechej prozářit

toto místo léčivým energetickým světlem plného pochopení a lásky.

Ve své mysli si zopakuj tyto afirmace:

Miluji se bezpodmínečně.

Jsem originální a jedinečná bytost v celém vesmíru.

Já jsem.

Svým vnitřním zrakem se podívej na svou třetí čakru, která je v břišní oblasti.

Nechej prozářit toto místo enegií silné žluté barvy, která čistí každou buňku v

tomto místě i oblast páteře. Uvolňuje bloky v ledvinách, které vznikly nesprávnými

postoji ve vztazích k ostatním lidem. S každým nádechemse léčivé světlo

zesiluje a ozdravuje každou buňku v těchto místech. Vnímej svůj nádech a vnímej

svůj výdech. Nechej prohřát tuto čakru a představuj si, jak se čakra

otevírá, jak se točí a čistí.

Cítíš v sobě sílu, která může odpustit tomu, s

kým máš v současném životě složitý vztah. Vybav si tohoto člověka a pošli mu

světelný paprsek plný soucitu a odpuštění. Dýchej klidně, ale hluboce.

Prodýchej si tento okamžik.

Ve své mysli si zopakuj tyto afirmace:

Všichni lidé v mém životě jsou mými učiteli.

Lidé v mém životě mi ukazují mé klady i zápory.

Na světě nejsou žádní viníci ani oběti.

Představ si svou čtvrtou čakru, místo, kde je tvé láskyplnné srdce.

Vnímej, jak se s nádechej tvé srdce naplňuje láskou a září na všechny strany.

Jeho zář je tak nádherná a pulzující, že vše kolem tebe je prozářené.

Dýchej si klidně a vnímej zář, která vystupuje z tvého srdce a dotýká se všeho

a všech kolem tebe. Prodýchej si tento okamžik.

Nyní pošli láskyplnné světlo ze svého srdce všem tebou milovaným lidem.

Spoj se s nimi světelným paprskem a léčivou, láskyplnou myšlenkou s jejich

srdcem a nechej tuto energii působit.

Vnímej toto nádherné propojení. Tvůj dech je klidný a hluboký.

Ve své mysli si zopakuj tyto afirmace.

Mé srdce je plné lásky.

Vesmír poslal do mého života jen anděly

Svou mysl zaměř na pátou čakru v krční oblasti.

Nechej prozářit toto místo tyrkysovou barvou. Vnímej, jak se v tobě

uvolňuje pocit strachu a rozpouští se. Cítíš jemnou vibrující energii,

která otevírá vnímání pro pocit odvahy.

Dýcháš klidně, vnímáš svůj

klidný a hluboký nádech a výdech a cítíš silnou energii léčivého

ryrkysového světla, které ti ozdravuje, otevírá a čistí tvou pátou krční čakru.

Dýchej.

Ve své mysli si zopakuj tyto afirmace:

Mohu říkat všem co si myslím i slovíčko ne, když ho chci říct.

Všichni lidé respektuji mé názory.

Podívej se na své třetí oko. Nechej jej prozářit inenzivním paprskem tmavě modré

barvy. Tvé třetí oko se ti otevírá. Vnímáš, jak se ti tvá intuice zintenzivňuje a

otevírá. Vnímáš svou vnitřní moudrost, která ti odpovídá skrze tvé vnitřní pocity.

Víš, že jsi v obklopení jemnohmotného světa, který ti v každé životní situaci

pomáhá.

Prodýchej si tento okamžik.

Ve své mysli si zopakuj tuto afirmaci:

Já jsem láska

Nyní jsi u své sedmé a poslední čakry. Z vesmíru svítí zlatý paprsek a prozařuje

tvou korunní čakru. Nechej na sebe působit nebeskou energii té nejjemnější

vibrace. Cítíš hluboké napojení na nejvyšší moudrost a inteligenci. Tato inteligence

tě bezpodmínečně miluje a je s tebou v každičkém okamžiku tvého života.

Víš, že kdykoli můžeš požádat o pomoc a radu a vždy ji dostaneš.

Prodýchej si tento jedinečný okamžik.

Ve své mysli si zopakuj tuto afirmaci.

Víra má mne uzdravuje a pomáhá mi v každém okamžiku mého života.

 

Tvé tělo je nyní naladěno na jemné vibrace lásky a světla.

Každá tvá buňka je prozářena a prodýchaná.

Cítíš se tak klidně, bezpečně a v harmonii.

Dýchej a vnímej svůj nádech a výdech.

Otevři oči.

 

 

 

Meditace na uzdravení planety Země

Uvolnění...

Představte si, že se vznášíte volně a lehce ve Vesmíru. Pod Vámi vidíte nádherně berevnou kulatou matičku Zemi. Pomalinku se k ní přibližujete, ale ona je pořád malinká jako balónek.

Vezmete si ji do rukou a díváte se na ni. Vidíte majestátné štíty hor. Vnímáte jejich krásu a sílu.

Vidíte úžasně modré moře, které omývá pobřeží . Zlatavý písek, na kterém leží lesknoucí se škeble.

Vidíte divoké řeky, které protékají mezi horskými stěnami, jejich peřeje a všudypřítomné lesy.

Pozorujete ptáky na obloze, jak se v houfu přesouvají z jednoho místa Země na druhý, racky, kteří krouží v osvětlených přístavech, nádherné hrady a zámky, deštné pralesy plné zeleně, stepi a na nich divoká zvířata, rozkvetlé zahrady u chaloupek ze dřeva, houfy ryb unášející je možský proud, svobodně plavoucí delfíny, velryby a jejich nádherný zpěv,

Místa, která až berou dech a vhání slzy do očí.

Cítíte nekonečnou lásku a úctu ke Stvořiteli, že vytvořil něco tak úžasného a dokonalého jako je naše Země.

Ale vidíte taky místa, kde je válka, vidíte trpět děti a pláč dospělých. Vidíte utrpění, které si vytvořili sami lidé.

Vnímáte jaký dar jsme dostali a jak sami si ho ničíme.

Obejměte teď svou Zemi, kterou držíte v náručí a pošlete ji lásku, soucit a pochopení.

Nechejte chvíli tento pocit působit. Vnímejte hlubokou pokoru k tomuto dokonalému dílu. Pošlete lásku tam, kde je ji třeba a těm, kteří ji potřebují nejvíce. Vnímejte svůj pocit v srdci.....

Nechejte chvíli lásku působit.

Pomalinku Zemi odlože ze svého náručí.

Začínáte se od ní vzdalovat a zase se volně pohybujete v prostoru Vesmíru a vnímáte Zemi jako malý barevný balónek.

Země je nyní obohacena Vaší láskou. Je to energie, kterou potřebuje dodávat, aby se uzdravovala od všeho zlého a negativního a bylo na ní více krásy, pochopení a jednoty.

Kdykoli budete mít chvíli, zkuste si ji vzít opět do náruče a dát ji pár minut své lásky.

Vnímejte svůj nádech a výdech.

A jste všichni opět TADY A TEĎ.

 

 

Meditace přijetí

Přijímám se takový (á) jaká jsem

Přijímám své silné i slabé stránky

Přijímám to, že v mé mysli je jak strach, tak i láska a příjímám svou sílu rozhodnout se, kterou s těchto dvou možností chci skutečně prožívat.

Přijímám odpovědnost za svůj život, své myšlenky, pocity i emoce.

Přijímám, že jsem zde, abych se učil(a) a rostl(a).

Přijímám, že lidé v mém životě mi ukazují mé kvality i nedostatky.

Přijímám zodpovědnost za svou spokojenost se svým životem.

Přijímám fakt, že nemohu změnit nikoho jenom sám sebe.

Přijímám každou situaci jako požehnání a jako učební lekci.

Přijímám každého člověka ve svém životě jako svého učitele.

Přijímám, že jsem pro sebe tím nejlepším přítelem.

Příjímám, že od ostatních lidí dostávám takovou lásku, jakou dávám sám sobě.

Příjímám, že jsem jedinečnou bytostí, která si lásku zaslouží.

Příjímám, že mám vždy možnost rozhodnout se, jak já uznám za vhodné a co je pro mne nejlepší.

Přijímám, že prožívám výsledky svých rozhodnutí a nesu si plnou zodpovědnost za své činy. Otevírám se poučení za to, co mi život přináší.

Přijímám, že mám právo dělat chyby a mám právo na další možnost, abych tyto chyby napravil(a) a poučil se z nich.

Přijímám, že mé srdce je naplněné láskou a mohu ji rozdávat všem a všemu kolem sebe.

Přijímám skutečnost, že vše kolem mne je dokonalé a celistvé a vše souvisí se vším.

Láska vyzařuje celou mou bytostí a několikanásobně se ke mne vrací zpět. Vím, že čím více lásky, soucitu, pochopení, dávám, tím více se ke mně vrací.

Cítím hlubokou spokojenost a pocit štěstí, když mnou láska prochází. Cítím hluboké léčení mého těla, protože vím, že tato energie je léčivá a je možné vyléčit každou nemocnou buňku v těle.

Miluji se a proto miluji své tělo, o které se starám, pečuji a hýčkám ho. Dopřávám mu kvalitní potravu, vitamíny, obdarovávám ho kvalitním oblečením, pečuji o něj odpočinkem, relaxací, pohybem a péčí.

Mé tělo se mi odměňuje zdravím a energií.

Miluji se a proto žiji v hezkém a útulném bytě. Obklopuji se věcmi, které mám rád a hladí mou duši. Mám kolem sebe útulno, které vyzařuje pozitivní energii. Cítím se zde velmi hezky a všichni, kteří vstoupí do tohoto prostoru se cítí taky velmi dobře.

Miluji se, a proto dělám práci takovou, která mne baví. Vím, že si zasloužím i dobré finanční ohodnocení. Chovám se k lidem laskavě a s úctou a proto mám kolem sebe milé a hodné lidi.

Miluji se a vím, že si zasloužím odpočinek podle svých tužeb a přání. Vím, že mohu navštívit místa, která mne přitahují, místa, kde se cítím velmi hezky, klidně, jsem naplněn láskou a vnitřní spokojeností.

Miluji se a vím, že mám právo na čas, který je určen jenom pro mne. Mohu si dělat, co mne baví, co mám rád a co mne uspokojuje. Je to čas jenom pro mne.

Miluji se a vím, že mohu říkat lidem NE.

Miluji se, a proto odpouštím své minulosti. Beru z ní pouze ponaučení a pochopení.

Miluji se a proti žiji v přítomnosti. Nacházím v každém okamžiku něco krásného, vnímám maličkosti, které mi přinášejí radost. Žiji s plným vědomím každého okamžiku a prožívám je pozitivně.

Vím, že má budoucnost mi přinese pro mne jen to nejlepší. Uvědomuji si nekonečné množství bohatství, které mi vesmír nabízí. Dostává se mi hojnosti lásky, financí i moudrosti, které si zasloužím.

Cítím hlubokou vděčnost za vše, co jsem dostal(a) a dostávám. Vím, že všechno v mém životě je pro mne to nejlepší a že záleží jen na mne, jak svůj život prožívám.

Cítím hlubokou lásku a pokoru ke Stvořiteli i k sobě samé jakožto k jeho součásti.

Nadechněte se a vydechněte. Jsme opět TADY A TEĎ.