Přednášky a semináře

Jak řídit svůj život
Ego - nástroj sebevědomí
Vědomý život a jeho tvoření
Meditace pro děti

moře

Připravované akce

Sebeláska a Ego
motivační přednáška s meditací

- Sebeláska - základ spokojeného života

- Emoční vzorce, které ovlivňují náš život

- Ego a já

- Jak mít zdravé sebevědomí

- Sebeláska a Ego

Jak mít zdravé vztahy
motivační přednáška s meditací

- Sebeláska - základ spokojeného života

- Život jako divadelní představení (iluze života)

- Princip zrcadel v denním životě

- Co nám říkají vztahy v našem životě o nás samotných

- Jak mít zdravé vztahy

Síla myšlenek
motivační přednáška s meditací

- Fungování Matrixu - fyzická realita

- Zákon přitažlivosti v praxi

- Pravidla Zákona přitažlivosti a jak s ním pracovat

- Zhmotnění svých přání

Poznej své Ego
motivační přednáška s meditací

- Ego a kdo jsem já

- Ego a jeho vliv na naší historii

- Ego a jeho formy 

- Ego - iluze života

- Ego - světlá stránka - nástroj sebepoznání

Řídím svůj život

- Sebeláska - základ spokojeného života

- Princip zrcadel v denním životě

- Zdravé vztahy

- Zákon přitažlivosti

- Zhmotnění svých přání

- Sebeláska a Ego